Úřední deska

Informace o uzavření MŠ Bukovice o letních prázdninách

MŠ bude uzavřena od 16.7. do 19.8.2018. Otevřeno bude v po 20.8.2018

V době letních prázdnin je omezen provoz od 7 do 15h.

4.7.2018, Lenka Svatoňová

2017-18

Jmenování pověřence

Základní škola a Mateřská škola, Bukovice, okres Náchod  jako správce osobních údajů jmenuje pověřence Bc.Hanu Wilkeovou, kontakt: poverenec@dsobroumovsko.cz, tel. 732781068.  Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: qskmb45, emailem na adrese: skola.bu@tiscali.cz nebo poštou.

25.5.2018, Irena Dobiasová

O naší škole

logo Mach a Šebestová
V letošním školním roce na naší škole probíhá tématický Rok s Machem a Šebestovou.

Naše škola nabízí dětem příjemné prostředí v budově, která v roce 1996 prošla celkovou rekontrukcí, později byla v celé škole vyměněna okna a budova byla zateplena a vybavena plynovým vytápěním.
V přízemí se nachází prostory mateřské školy, školní jídelna a šatna. V patře máme školní družinu a třídy, které jsou vybaveny počítači s připojením na internet a interaktivními tabulemi.

Výhody malotřídní školy

Budova školy je malá a přehledná, prvňáček se v ní rychle a snadno orientuje, nemá strach se po škole samostatně pohybovat. Dítě se v krátké době seznámí se všemi spolužáky, pedagogy i provozními zaměstnanci. Starší spolužáci bývají k mladším tolerantní, věkově smíšené skupiny jsou na málotřídkách samozřejmé a přirozené. Součástí naší školy je i škola mateřská, takže přechod předškoláčků do první třídy je zcela bezproblémový, neboť se prvňáčci se svými spolužáky i vyučujícími znají už před vstupem do základní školy.

Komunikace mezi dětmi a dospělými bývá přirozená a otevřená, všichni se na škole mezi sebou znají a vládne zde příjemná rodinná atmosféra. Práce na málotřídní škole v sobě zahrnuje mnoho prvků alternativní pedagogiky, která je zaměřená na celkový rozvoj dítěte a oboustrannou komunikaci mezi učitelem a žákem, a z toho důvodu může být pro rozvoj dětí přínosná.

> > zobrazit celý článek O škole .....