2018-19

Zápis do 1.ročníku ZŠ

pro školní rok 2019/20 proběhne ve středu,10.4.2019 od 14.30 do 17.00. Zápis je určen pro děti narozené od 1.9.2012-31.8.2013 a děti s odkladem.  Přijato může být i dítě, které dosáhne věku 6 let od 1.9. do 31.12.2019 (zákonný zástupce doloží 1 vyjádření Školského poradenského zařízení), nebo dítě, které dosáhne věku 6 let od 1.1. do 30.6. 2020 (zákonný zástupce doloží 1 vyjádření ŠPZ a 1 vyjádření odborného lékaře). K zápisu s sebou přineste žádost o přijetí (možno vyzvednout v den zápisu), OP zákonného zástupce a rodný list dítěte. Maximální počet přijímaných žáků je 11.

Kritéria pro přijetí:

  1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem v obci Bukovice. 
  2. Dítě s trvalým pobytem mimo obec Bukovice, jehož sourozenec je již v době zápisu žákem ZŠ Bukovice.
  3. Ostatní děti s trvalým pobytem mimo obec Bukovice.

V případě, že počet žádostí překročí 11 míst, bude přistoupeno k losování (vyjma kritéria č.1).

Těšíme se na Vás!

4.3.2019, Irena Dobiasová

Úřední deska

Změna rozvrhu

V době plaveckého výcviku od 4.2. do 16.4.2019 dochází ke změně rozvrhu.
Upravené rozvrhy:
- první ročník
- druhý ročník
- třetí ročník
- čtvrtý ročník
- pátý ročník

27.1.2019, Irena Dobiasová

O naší škole

Krajánek
V letošním školním roce na naší škole probíhá celoroční hra Putování s krajánkem Matějem. Budeme putovat po české republice a poznávat co kde v jakém kraji můžeme najít.Celoroční hra ve školní družině se jmenuje Studánky - čeká nás 10 studánek v našem okolí. 

Naše škola nabízí dětem příjemné prostředí v budově, která v roce 1996 prošla celkovou rekontrukcí, později byla v celé škole vyměněna okna a budova byla zateplena a vybavena plynovým vytápěním.
V přízemí se nachází prostory mateřské školy, školní jídelna a šatna. V patře máme školní družinu a třídy, které jsou vybaveny počítači s připojením na internet a interaktivními tabulemi.

Výhody malotřídní školy

Budova školy je malá a přehledná, prvňáček se v ní rychle a snadno orientuje, nemá strach se po škole samostatně pohybovat. Dítě se v krátké době seznámí se všemi spolužáky, pedagogy i provozními zaměstnanci. Starší spolužáci bývají k mladším tolerantní, věkově smíšené skupiny jsou na málotřídkách samozřejmé a přirozené. Součástí naší školy je i škola mateřská, takže přechod předškoláčků do první třídy je zcela bezproblémový, neboť se prvňáčci se svými spolužáky i vyučujícími znají už před vstupem do základní školy.

Komunikace mezi dětmi a dospělými bývá přirozená a otevřená, všichni se na škole mezi sebou znají a vládne zde příjemná rodinná atmosféra. Práce na málotřídní škole v sobě zahrnuje mnoho prvků alternativní pedagogiky, která je zaměřená na celkový rozvoj dítěte a oboustrannou komunikaci mezi učitelem a žákem, a z toho důvodu může být pro rozvoj dětí přínosná.

> > zobrazit celý článek O škole .....