Úřední deska

Oznámení o přijetí dětí do MŠ Bukovice k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018-19

Žádosti č. 5/2018 se vyhovuje.

Žádosti č. 1/2018 se vyhovuje.

Žádosti č. 2/2018 se vyhovuje.

Žádosti č. 3/2018 se vyhovuje.

Žádosti č. 6/2018 se vyhovuje.

Žádosti č. 4/2018 se vyhovuje.

Žádosti č. 7/2018 se vyhovuje.

Žádosti č. 9/2018 se vyhovuje.

-----------------------------------

Žádosti č. 8/2018 se nevyhovuje.

 

V Bukovici 14.5.2018                                                Mgr. Irena Dobiasová

                                                                                 ředitelka ZŠ a MŠ

 

Poznámka: Žádáme zákonné zástupce přijatých dětí, pokud jejich žádost byla přijata i v jiných MŠ, aby nám urychleně oznámili, kterou MŠ budou jejich děti navštěvovat.

 

 

 

 

 

 

14.5.2018, Lenka Svatoňová

2017-18

Seznam žáků přijatých do 1.ročníku ve školním roce 2018/19

Registrační čísla přijatého dítěte: 2018, 3018, 4018, 5018, 6018, 7018, 8018, 9018. Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne v červnu. Termín bude upřesněn. 

Mgr.Irena Dobiasová

10.4.2018, Irena Dobiasová

O naší škole

logo Mach a Šebestová
V letošním školním roce na naší škole probíhá tématický Rok s Machem a Šebestovou.

Naše škola nabízí dětem příjemné prostředí v budově, která v roce 1996 prošla celkovou rekontrukcí, později byla v celé škole vyměněna okna a budova byla zateplena a vybavena plynovým vytápěním.
V přízemí se nachází prostory mateřské školy, školní jídelna a šatna. V patře máme školní družinu a třídy, které jsou vybaveny počítači s připojením na internet a interaktivními tabulemi.

Výhody malotřídní školy

Budova školy je malá a přehledná, prvňáček se v ní rychle a snadno orientuje, nemá strach se po škole samostatně pohybovat. Dítě se v krátké době seznámí se všemi spolužáky, pedagogy i provozními zaměstnanci. Starší spolužáci bývají k mladším tolerantní, věkově smíšené skupiny jsou na málotřídkách samozřejmé a přirozené. Součástí naší školy je i škola mateřská, takže přechod předškoláčků do první třídy je zcela bezproblémový, neboť se prvňáčci se svými spolužáky i vyučujícími znají už před vstupem do základní školy.

Komunikace mezi dětmi a dospělými bývá přirozená a otevřená, všichni se na škole mezi sebou znají a vládne zde příjemná rodinná atmosféra. Práce na málotřídní škole v sobě zahrnuje mnoho prvků alternativní pedagogiky, která je zaměřená na celkový rozvoj dítěte a oboustrannou komunikaci mezi učitelem a žákem, a z toho důvodu může být pro rozvoj dětí přínosná.

> > zobrazit celý článek O škole .....


Další oznámení Úřední desky:

Úřední deska

Šablony

V tomto školním roce probíhá na naší škole projekt Šablony pro ZŠ a MŠ Bukovice, který je spolufinancován EU. Výše podpory je 537 695 Kč.
logo UE a MŠMT

18.3.2018, Irena Dobiasová