Úřední deska

Třídní schůzky

se konají ve čtvrtek dne 27.4. od 15:30. 

23.4.2017, Irena Dobiasová

Úřední deska

Změna rozvrhu

Na základě ukončení plaveckého výcviku se od pondělí 24.4.2017 učí opět podle původního rozvrhu. 

20.4.2017, Irena Dobiasová

O naší škole

logo Čtyřlístku
V letošním školním roce na naší škole probíhá tématický Rok se Čtyřlístkem.

Naše škola nabízí dětem příjemné prostředí v budově, která v roce 1996 prošla celkovou rekontrukcí, později byla v celé škole vyměněna okna a budova byla zateplena a vybavena plynovým vytápěním.
V přízemí se nachází prostory mateřské školy, školní jídelna a šatna. V patře máme školní družinu a třídy, které jsou vybaveny počítači s připojením na internet a interaktivními tabulemi.

Výhody malotřídní školy

Budova školy je malá a přehledná, prvňáček se v ní rychle a snadno orientuje, nemá strach se po škole samostatně pohybovat. Dítě se v krátké době seznámí se všemi spolužáky, pedagogy i provozními zaměstnanci. Starší spolužáci bývají k mladším tolerantní, věkově smíšené skupiny jsou na málotřídkách samozřejmé a přirozené. Součástí naší školy je i škola mateřská, takže přechod předškoláčků do první třídy je zcela bezproblémový, neboť se prvňáčci se svými spolužáky i vyučujícími znají už před vstupem do základní školy.

Komunikace mezi dětmi a dospělými bývá přirozená a otevřená, všichni se na škole mezi sebou znají a vládne zde příjemná rodinná atmosféra. Práce na málotřídní škole v sobě zahrnuje mnoho prvků alternativní pedagogiky, která je zaměřená na celkový rozvoj dítěte a oboustrannou komunikaci mezi učitelem a žákem, a z toho důvodu může být pro rozvoj dětí přínosná.

> > zobrazit celý článek O škole .....


Další oznámení Úřední desky:

Úřední deska

Informace k Zápisu do MŠ

Zápis do MŠ Bukovice na škol.rok 2017-18 se uskuteční ve středu 10. května 2017 od 9h do 15.30h v MŠ Bukovice.

V tento den přineste do MŠ vyplněnou Žádost o přijetí (dostanete v MŠ nebo na webových stránkách v rubrice Dokumenty MŠ), potvrzenou dětským lékařem, dále rodný list dítěte, doklad o totožnosti zák.zástupce, v případě dítěte se speciálními potřebami také potvrzení z PPP, SPC a pod.

V Žádosti pro dítě v posledním roce předškolní docházky(5-6leté) nemusí být potvrzení dětského lékaře.

Přijímání dětí probíhá podle Kritérií pro přijetí - viz web.stránky výše. Během zápisu můžete nahlédnout do provozu naší MŠ, kde Vám poskytneme další informace.

7.4.2017, Lenka Svatoňová

2016-17

Seznam žáků přijatých do 1.ročníku ZŠ od školního roku 2017/18

Registrační číslo přijatého dítěte: 1017, 3017, 4017, 5017, 6017.

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne během měsíce června. Termín bude upřesněn.

Mgr.Irena Dobiasová

 

7.4.2017, Irena Dobiasová

2016-17

Víme, co je pro nás dobré

Ve školním roce 2016/17 je na naší škole realizován projekt zaměřený na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl, který nese název: Víme, co je pro nás dobré. Projekt je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje ve spolupráci s organizací Společně k bezpečí.

9.1.2017, Irena Dobiasová